Právní podmínky

O Programu

Kalkulační program „Kalkulace konstrukcí fermacell“ byl vytvořen společností Fermacell GmbH v roce 2014.

Kalkulace konstrukcí fermacell je jednoduchá kalkulační pomůcka.

Kalkulace konstrukcí fermacell neslouží pro navrhování konstrukcí.

Předpokládá se, že uživatel již částečně zná systémy fermacell.

Při kalkulaci konstrukcí stropů je nutno mít již zpracovaný návrh skladby konstrukce podlahy.

Cíl programu

Program má ulehčit výpočet cen materiálů a spotřeby materiálů, kalkulaci nákladů a montáže.

Uživatel zadá parametry konstrukce, kterou hledá nebo vypíše jednotlivé položky z předem navržené skladby podlahy.

Výsledné kalkulace je možno expertovat a dále s nimi nakládat.

Uživatel

Program je určen pro všechny, kteří pracují se systémy pro suchou výstavbu fermacell.

Program mohou využít prodejci stavebních materiálů, montážní firmy i soukromé osoby.

Práce s programem

Práce s programem je velice jednoduchá a intuitivní.

Oranžově označená pole může uživatel editovat.

Tabulka „Kalkulace nákladů“ se otvírá v samostatném okně.

Podklady

Program čerpá hodnoty a údaje z aktuálních podkladů a technických brožur jako: Kompletní program fermacell, Požární a akustický katalog, Podlahové systémy fermacell, Montované stěny fermacell a Fermacell Powerpanel H2O.

Ceny jsou brány z aktuálního ceníku firmy fermacell a jsou bez DPH.

Program se sám neaktualizuje, je tedy třeba sledovat stránky www.fermacell.cz, a v případě potřeby stáhnou novou, aktuální, verzi programu

Ceny materiálu, který není sortimentem firmy fermacell GmbH, může uživatel doplnit sám

Odpovědnost za obsah

Na informace zde zveřejněné se nevztahuje žádná záruka správnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti a úplnosti.

Firma fermacell GmbH není odpovědná za výslednou cenovou kalkulaci ani za podklad, na jehož základě byla kalkulace tvořena.

Autorská práva a duševní vlastnictví

Kalkulační program je majetkem firmy fermacell GmbH a je zdarma poskytován všem uživatelům.

 

Případné připomínky prosím pište na jameshardie.com

Zpráva